با توجه به مبلغی که واریز می کنید
برای تو جایزه ما
var بهترین کد تبلیغاتی

بهترین

Nations League fikstürleri

nations league fikstürleri

از تمام برنامه ها و نتایج لیگ ملت های یوفا 2020/21 به روز باشید.

جداول لیگ های مقدماتی

مسابقه روز 1

برترین ها: آلمان 1-1 اسپانیا

برترین ها: آلمان 1-1 اسپانیا

پنجشنبه ، 3 سپتامبر
A4 آلمان 1-1 اسپانیا
A4 اوکراین 2-1 سوئیس
B3 روسیه 3-1 صربستان
B3 ترکیه 0-1 مجارستان
B4 بلغارستان 1-1 جمهوری ایرلند
B4 فنلاند 0-1 ولز
C3 مولداوی 1-1 کوزوو
C3 اسلوونی 0-0 یونان
D1 جزایر فارو 3-2 مالت
D1 لتونی 0-0 آندورا

جمعه 4 سپتامبر
A1 ایتالیا 1-1 بوسنی و هرزگوین
A1 هلند 1-0 لهستان
B1 نروژ 1-2 اتریش
B1 رومانی 1-1 ایرلند شمالی
B2 اسکاتلند 1-1 اسرائیل
B2 اسلواکی 1-3 جمهوری چک
C4 بلاروس 0-2 آلبانی
C4 لیتوانی 0-2 قزاقستان

برترین ها: پرتغال 4-1 کرواسی

برترین ها: پرتغال 4-1 کرواسی

شنبه ، 5 سپتامبر
A2 ایسلند 0-1 انگلیس
A2 دانمارک 0-2 بلژیک
A3 پرتغال 4-1 کرواسی
A3 سوئد 0-1 فرانسه
C1 آذربایجان 1-2 لوکزامبورگ
C1 قبرس 0-2 مونته نگرو
C2 مقدونیه شمالی 2-1 ارمنستان
C2 استونی 0-1 گرجستان
D2 جبل الطارق 1-0 سان مارینو

مسابقه روز 2

یکشنبه 6 سپتامبر
A4 اسپانیا 4-0 اوکراین
A4 سوئیس 1-1 آلمان
B3 صربستان 0-0 ترکیه
B3 مجارستان 2-3 روسیه
B4 ولز 1-0 بلغارستان
B4 جمهوری ایرلند 0-1 فنلاند
C3 اسلوونی 1-0 مولداوی
C3 کوزوو 1-2 یونان
D1 آندورا 0-1 جزایر فارو
D1 مالت 1-1 لتونی

برترین ها: ایرلند شمالی 1-5 نروژ

برترین ها: ایرلند شمالی 1-5 نروژ

دوشنبه ، 7 سپتامبر
A1 بوسنی و هرزگوین 1-2 لهستان
A1 هلند 0-1 ایتالیا
B1 اتریش 2-3 رومانی
B1 ایرلند شمالی 1-5 نروژ
B2 جمهوری چک 1-2 اسکاتلند
B2 اسرائیل 1-1 اسلواکی
C4 قزاقستان 1-2 بلاروس
C4 آلبانی 0-1 لیتوانی

سه شنبه ، 8 سپتامبر
A2 بلژیک 5-1 ایسلند
A2 دانمارک 0-0 انگلستان
A3 فرانسه 4-2 کرواسی
A3 سوئد 0-2 پرتغال
C1 قبرس 0-1 آذربایجان
C1 لوکزامبورگ 0-1 مونته نگرو
C2 ارمنستان 2-0 استونی
C2 گرجستان 1-1 مقدونیه شمالی
D2 سان مارینو 0-2 لیختن اشتاین

مسابقه روز 3

نکات برجسته: اوکراین 1-2 آلمان

نکات برجسته: اوکراین 1-2 آلمان

شنبه ، 10 اکتبر
A4 اسپانیا 1-0 سوئیس
A4 اوکراین 1-2 آلمان
C1 لوکزامبورگ 2-0 قبرس
C1 مونته نگرو 2-0 آذربایجان
D1 جزایر فارو 1-1 لتونی
D1 آندورا 0-0 مالت
D2 لیختن اشتاین 0-1 جبل الطارق

یکشنبه ، 11 اکتبر
A1 بوسنی و هرزگوین 0-0 هلند
A1 لهستان 0-0 ایتالیا
A2 انگلستان 2-1 بلژیک
A2 ایسلند 0-3 دانمارک
A3 کرواسی 2-1 سوئد
A3 فرانسه 0-0 پرتغال
B1 نروژ 4-0 رومانی
B1 ایرلند شمالی 0-1 اتریش
B2 اسرائیل 1-2 جمهوری چک
B2 اسکاتلند 1-0 اسلواکی
B3 روسیه 1-1 ترکیه
B3 صربستان 0-1 مجارستان
B4 جمهوری ایرلند 0-0 ولز
B4 فنلاند 2-0 بلغارستان
C2 ارمنستان 2-2 گرجستان
C2 استونی 3-3 مقدونیه شمالی
C3 یونان 2-0 مولداوی
C3 کوزوو 0-1 اسلوونی
C4 لیتوانی 2-2 بلاروس
C4 قزاقستان 0-0 آلبانی

مسابقه روز 4

Highlights: Germany 3-3 Switzerland

Öne Çıkanlar: Almanya 3-3 İsviçre

سه شنبه ، 13 اکتبر
A4 آلمان 3-3 سوئیس
A4 اوکراین 1-0 اسپانیا
C1 مونته نگرو 1-2 لوکزامبورگ
C1 آذربایجان 0-0 قبرس
D1 لتونی 0-1 مالت
D1 جزایر فارو 2-0 آندورا
D2 لیختن اشتاین 0-0 سان مارینو

چهارشنبه ، 14 اکتبر
A1 ایتالیا 1-1 هلند
A1 لهستان 3-0 بوسنی و هرزگوین
A2 انگلیس 0-1 دانمارک
A2 ایسلند 1-2 بلژیک
A3 کرواسی 1-2 فرانسه
A3 پرتغال 3-0 سوئد
B1 نروژ 1-0 ایرلند شمالی
B1 رومانی 0-1 اتریش
B2 اسکاتلند 1-0 جمهوری چک
B2 اسلواکی 2-3 اسرائیل
B3 روسیه 0-0 مجارستان
B3 ترکیه 2-2 صربستان
B4 فنلاند 1-0 جمهوری ایرلند
B4 بلغارستان 0-1 ولز
C2 استونی 1-1 ارمنستان
C2 مقدونیه شمالی 1-1 گرجستان
C3 یونان 0-0 کوزوو
C3 مولداوی 0-4 اسلوونی
C4 بلاروس 2-0 قزاقستان
C4 لیتوانی 0-0 آلبانی

مسابقه روز 5

شنبه ، 14 نوامبر
D1 مالت - آندورا (15:00)
D2 سان مارینو - جبل الطارق (15:00)
C1 آذربایجان - مونته نگرو (18:00)
C1 قبرس - لوکزامبورگ (18:00)
D1 لتونی - جزایر فارو (18:00)
A3 پرتغال - فرانسه (20:45)
A3 سوئد - کرواسی (20:45)
A4 آلمان مقابل اوکراین (20:45)
A4 سوئیس - اسپانیا (20:45)

یکشنبه ، 15 نوامبر
B2 اسلواکی - اسکاتلند (15:00)
C2 مقدونیه شمالی - استونی (15:00)
A1 هلند - بوسنی و هرزگوین (18:00)
B3 ترکیه-روسیه (18:00)
B4 بلغارستان-فنلاند (18:00)
B4 ولز - جمهوری ایرلند (18:00)
C2 گرجستان - ارمنستان (18:00)
C4 آلبانی - قزاقستان (18:00)
C4 بلاروس - لیتوانی (18:00)
A1 ایتالیا - لهستان (20:45)
A2 بلژیک - انگلیس (20:45)
A2 دانمارک - ایسلند (20:45)
B1 اتریش - ایرلند شمالی (20:45)
B1 رومانی - نروژ (20:45)
B2 جمهوری چک - اسرائیل (20:45)
B3 مجارستان - صربستان (20:45)
C3 مولداوی - یونان (20:45)
C3 اسلوونی - کوزوو (20:45)

مسابقه روز 6

لیگ ملت های 2020/21: قالب جدید توضیح داده شد

لیگ ملت های 2020/21: قالب جدید اعلام شد

سه شنبه ، 17 نوامبر
A3 کرواسی مقابل پرتغال (20:45)
A3 فرانسه - سوئد (20:45)
A4 اسپانیا - آلمان (20:45)
A4 سوئیس - اوکراین (20:45)
C1 لوکزامبورگ مقابل آذربایجان (20:45)
C1 مونته نگرو vs قبرس (20:45)
D1 آندورا - لتونی (20:45)
D1 مالت - جزایر فارو (20:45)
D2 جبل الطارق - لیختن اشتاین (20:45)

چهارشنبه ، 18 نوامبر
C4 آلبانی - بلاروس (16:00)
C4 قزاقستان - لیتوانی (16:00)
C2 ارمنستان - مقدونیه شمالی (18:00)
C2 گرجستان - استونی (18:00)
A1 بوسنی و هرزگوین - ایتالیا (20:45)
A1 لهستان - هلند (20:45)
A2 بلژیک - دانمارک (20:45)
A2 انگلیس - ایسلند (20:45)
B1 اتریش - نروژ (20:45)
B1 ایرلند شمالی - رومانی (20:45)
B2 جمهوری چک - اسلواکی (20:45)
B2 اسرائیل - اسکاتلند (20:45)
B3 مجارستان - ترکیه (20:45)
B3 صربستان مقابل روسیه (20:45)
B4 ایرلند - بلغارستان (20:45)
B4 ولز - فنلاند (20:45)
C3 یونان - اسلوونی (20:45)
C3 کوزوو - مولداوی (20:45)

فینال کی هست؟

2020/21 UEFA Uluslar Ligi final turnuvası için tarihler, Eylül 2020'de UEFA İcra Komitesi toplantısında onaylandı. Yarı finaller, 6 ve 7 Ekim 2021'de final ve üçüncü sıradaki play-off ile oynanacak. 10 Ekim'de takip edin.

Grup A1'deki takımları olan üç dernek, turnuvaya ev sahipliği yapmakla ilgilendiğini açıkladı: İtalya, Hollanda ve Polonya. Prensip olarak, bu grubun galibi final ev sahibi olarak atanacaktır.

دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی